top of page

ឱកាសជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជាមួយ មហោស្រពភាពយន្តខ្លី "ទម្លុះ"

ឱកាសជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជាមួយ មហោស្រពភាពយន្តខ្លី "ទម្លុះ"ចលនាទម្លុះ សហការជាមួយ RULErs កំពុងធ្វើការជ្រើសរើសយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីធ្វើគម្រោង មហោស្រពភាពយន្តខ្លី ដែលជាវេទិកាមួយ ដែលផ្តល់ឱកាសឱ្យយុវជនកម្ពុជាអាចចែករំលែករឿងរ៉ាវ និងជម្រុញឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរបែបវិជ្ជមាន សម្រាប់សហគមន៍របស់ពួកគេ។


 

លក្ខណសម្បត្តិ និងតម្រូវការពីយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត៖

 • យុវជនត្រូវតែមានអាយុយ៉ាងតិច18 ឬជានិស្សិតឆ្នាំទី1 ឡើងទៅ

 • មានបទពិសោធន៍ ឬជំនាញទាក់ទងទៅនឹងតួនាទីដែលអ្នកជ្រើសរើស

 • មានការតាំងចិត្តក្នុងការ​បំពេញតួនាទី ឬកិច្ចការអោយទាន់ពេលវេលាដែលបានកំណត់

 • អាចចូលរួមការប្រជុំសំខាន់ៗ និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលក្រុមការងារបានផ្ដល់អោយ

 • មានការគិតវិជ្ជមាន ពេញចិត្តនឹងការរៀនសូត្របន្ថែម មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់​ "ទម្លុះ"

 • មានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យ និងអាចធ្វើការជាក្រុមដោយរលូន

 

អត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកទទួលបាន៖

 • ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ក្រោយបញ្ចប់វគ្គស័្មគ្រចិត្ត

 • មានឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯង និងបានជួយដល់សង្គម

 • ឱកាសទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម ឬកម្មវិធីផ្សេងៗ

 • បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សថ្មីៗដែលមានការគិតគោលបំណងដូចគ្នា​ និងអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីទទួលបាននូវអ្វីថ្មីៗ

 • មានឱកាសរៀនសូត្របន្ថែមពីសមាជិកក្រុមការងារស្នូល

 

កាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ៖

 • បើកទទួលពាក្យ៖ ពីថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

 • ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

 • ប្រកាសលទ្ធផល Shortlist៖ ថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣​

 • វគ្គសម្ភាសន៍៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣​

 • ប្រកាសលទ្ធផលជាស្ថាពរ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣​

 • ការណែនាំ និងជួបគ្នាដំបូងជាមួយនិងបេក្ខជនជាប់ជាស្ថាពរ៖ ថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

 

ព័ត៌មានលម្អិតពីតួនាទីនីមួយៗ៖


1. ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ​(Social Media Team)៖

 • អ្នកសរសេរមាតិកា / Content Creator

 • ក្រុមទីផ្សារ / Marketing Team

 • អ្នកលេងតិកតុក / Tik Tok Management Team

 • ជំនួយការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ / Assistant to Social media lead

ទំនួលខុសត្រូវ៖

 • បង្កើត Posters និងកាត់តវីដេអូ

 • សរសេរចំណងជើង បង្ហោះ និងកំណត់ពេលវេលាផុសចូលបណ្ដាញសង្គម

 • បង្កើតនិងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គភាពផ្សេងៗ, influencers, KOLs និងដៃគូសហការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ

 • បង្កើតគំនិតសម្រាប់ Tiktok (Create Tik Tok content)

 • ជួយជ្រុមជ្រែងក្នុងការបង្កើតផែនការ និងដំណើរការរបស់កម្មវិធីទាំងមូល

 • តាមដានអំពីដំណើរការ ឬកិច្ចការរបស់ក្រុមនីមួយៗ នឹងបង្កើតការប្រជុំក្នុងក្រុម

 • មានភាពសកម្ម សុជីវធម៌ រួសរាយ​ អាចបត់បែនបាន និងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់

 • ចេះប្រើ Zoom Meeting / Google meet or កម្មវិធីផ្សេងៗ

តម្រូវការពីបេក្ខជន៖

 • ចេះប្រើប្រាស់​ Canvas, Capcut or other tools

 • មានភាពសកម្ម សុជីវធម៌ រួសរាយ​ អាចបត់បែនបាន និងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់

 • មានភាពសកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គម

 • ចេះថតវីដេអូ និងកាត់តវីដេអូ

 • ចេះងបង្កើតទំនាក់ទំនង និងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃឱ្យបានល្អ​


2. ផ្នែករៀបចំកម្មវិធី (Event Management Team)

 • ការរៀបចំភស្តុភារ / Logistics arrangement

 • ក្រុមប្រតិបត្តការ​ / Procurement team

 • ផ្នែកទំនាក់ទំនង / Communication Team

 • ​ ផ្នែករៀបចំកម្មវិធី / Event organizers

ទំនួលខុសត្រូវ៖

 • រៀបចំផែនការ Logistics សម្រាប់ មហោស្រពភាពយន្តខ្លី "ទម្លុះ"

 • រៀបចំនិងស្វែងរកទីកន្លែង និងអាហារសម្រន់សម្រាប់ សម្រាប់មហោស្រពភាពយន្តខ្លី "ទម្លុះ"

 • ជួយរៀបចំអញ្ជើញក្រុមការងារ បេក្ខជន និងភ្ញៀវកត្តិយសសម្រាប់ មហោស្រពភាពយន្តខ្លី "ទម្លុះ"

 • ស្វែងរកដែគូសហការសម្រាប់ជួយរៀបចំកម្មវិធី

 • ជួយ​គាំទ្រផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងទីផ្សារ

 • រៀបចំការចុះឈ្មោះ

 • ស្វែងរកពិធីករ និងពិធីការនី

តម្រូវការពីបេក្ខជន៖

 • មានសមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំផែនការ​និងធ្វើរបាយការណ៍ថ្លៃចំណាយ

 • មានគំនិតច្នៃប្រឌិត សុជីវធម៌ រួសរាយ​ អាចបត់បែនបាន និងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់

 • អាចរកទីតាំងល្អ អាហារសម្រន់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

 • មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួន

 • មានទំនុកចិត្តលើការងាររបស់ខ្លួន


3. ផ្នែកភាពយន្តឯកសារ (Documentary Team)

 • អ្នកថតរូប / Camera person

ទំនួលខុសត្រូវ៖

 • ថតរូប និងវីដេអូនៅថ្ងៃកម្មវិធី

 • ជ្រើសសរើសរូបថតបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្វេកបុក (Facebook)

 • បង្ហោះរូបថតចូលក្នុង Google Drive

តម្រូវការពីបេក្ខជន៖

 • មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានក្នុងការថតរូបថត និងវីដេអូ

 • មានឆន្ទ:ក្នុងការរៀនសូត្រ

 • មានគំនិតច្នៃប្រឌិត សុជីវធម៌ រួសរាយ​ អាចបត់បែនបាន និងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖


5 views0 comments

Comments


bottom of page